OK
شرکت سابیر


خط مشی کیفیت
شركت سابیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی و ملی مهم، با اتكاء به سوابق درخشان، مهندسین و كاركنان مجرب و كارآزموده و بهره‌گیری از آخرین فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته، به منظور ارتقاء رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان، اهداف كلان و سیاست‌های تعیین شده را به شرح زیر اعلام می‌نماید. 1
  •  ایجاد تعادل میان كیفیت، زمان و هزینه در انجام پروژه‌ها -

  •  ارتقاء سطح دانش فنی، مهارت و توسعه قابلیت‌های كلیه كاركنان -

  • افزایش توان فنی و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین‌آلات -

  •  حضور در عرصه‌ها و بازارهای جدید -

  •  بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و ارتقاء بهره‌وری شركت با توسعه زیرساخت‌های مدیریت پروژه و یکپارچه شدن سیستم‌های اطلاعات جامع مدیریت -

  •  زمینه سازی و ایجاد بستر لازم برای تبدیل شركت به یك پیمانكار عمومی -

  • بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای -

  •  كنترل جنبه‌های بارز زیست محیطی -

در این راستا استقرار و استمرار سیستم مدیریت كیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2008 در سطح شركت در دستور كار قرار داشته و مدیریت شركت خود و كلیه كاركنان را به این اصول و خط‌مشی متعهد می‌داند و با استعانت از خداوند متعال و با مشاركت صمیمانه و جامع مدیران و كاركنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام برمی‌دارد . 1


Copyright © 2018 sabir.ir Allright Reserved Powered By AzaranWeb