OK
شرکت سابیر


چشم انداز شرکت


چشم انداز


تبدیل شدن به یكی از معتبرترین پیمانكاران عمومی در اجرای پروژه های كلان و مهم زیربنایی كشور و منطقه بر پایه كسب موقعیت رهبری در پروژه های كلید در دست.


مأموریت

سابیر ماموریت دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه عملیات احداث سازه های عظیم و تاسیسات زیربنایی مربوطه و با اتكاء بر نیروی انسانی مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمان بندی پروژه نسبت به اجرای با كیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای تامین رضایت ذینفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یك پیمانكار عمومی معتبر در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود.


اهداف كلان

-  تضمین سود عملیاتی درازمدت به میزان حداقل 10 درصد

-  صدور خدمات فنی و مهندسی با رویكرد نیل به 25 درصد درآمدهای عملیاتی سالیانه

-  توسعه آگاهی های عمومی، دانش فنی و ارتقاء سطح فن آوری در حوزه های فعالیت شركت به منظور دستیابی به آخرین نوآوری ها و دستاوردهای علمی


راهبرد های كلان

-  شناسایی مشاورین و پیمانكاران توانمند در حوزه های متفاوت كسب و كار و ارتقاء سطح توسعه مشاركت با آنها در پروژه های مختلف

-  تنوع بخشی به تامین منابع مالی و شناخت روش های تجهیز برای سرمایه گذاری در پروژه ها؛ توسعه همكاری و مشاركت با صاحبان سرمایه

-  بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاكید بر توان خلق ارزش

-  تهیه طرح تجاری با رویكرد پروژه محوری مشتمل بر شرایط بازار، رقبا ، نیازمندی ها و اولویت بندی اجرای برنامه و افزایش سهم بازار داخلی

-  بهینه سازی و نوسازی ناوگان ماشین آلات به منظور توسعه توان تجهیزاتی و پشتیبانی شركت

-  تقویت واحد فنی و مهندسی به منظور توسعه توانمندی شركت جهت حضور در حوزه های جدید كسب و كار

-  ارتقاء دانش فنی و سطح آگاهی كاركنان از طریق توسعه سیستم های آموزشی و تحقیقاتی و ارتباط با مراكز علمی جهت بكارگیری فن آوری های روز دنیا

-  آشنایی با آخرین دستاوردهای فنی و تكنولوژیكی

-  بازبینی فرآیندهای سازمانی و مهندسی مجدد ساختار تشكیلاتی به منظور انعطاف پذیركردن سیستم،افزایش بهره وری سازمانی و كاهش هزینه ها

-  بازنگری و بهبود سیستم های كنترلی و نظارتی به منظور افزایش كیفیت وایمنی در پروژه ها

-  آسیب شناسی اختلافات قراردادی و پیاده سازی فرآیند مدیریت ادعا به طور موثر ، به منظور تامین منافع شركت

-  حفظ نیروهای كلیدی و انتشار تجربیات و دانش آنها در شركت به همراه جذب نیروهای جوان متخصص


رسالت اجتماعی سابیر


در حال حاضر پیمانکاران قدرتمند در عرصه عمرانی کشور بسیار کم می باشند و شاید بتوان گفت بیش از 5 پیمانکار قوی در حوزه اجرایی و پیمانکاری عمرانی کشور وجود ندارد. با توجه به وضعیت حال و آینده پیش‌ روی صنعت عمرانی کشور و نیاز به بوجود آمدن شرکتهای بزرگ با توان اجرای پروژه‌ها به صورت EPCF به عنوان مجریان اصلی در آینده صنعت عمرانی کشور و نیز کمبود دانش و امکانات ایجاد و مدیریت شرکت هایGC در کشور به طورعام:شركت سابیر تحقق یك پیمانكار عمومی معتبر برای اجرای طرح‌های زیربنایی مورد نیاز در رشد و ارتقاء شركا و پیمانكاران همكار با خود را در راستای افزایش كیفیت و عملكرد اقتصادی در صرف منابع كشور در انجام پروژه‌ها را رسالت اجتماعی خود میداند.

ارزش ها و باورها

شرکت سابیر برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم انداز تدوین شده،ارزش ها و باورهای زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار میدهد.

-  وظیفه گرایی

-  پاسخگویی

-  تغییر نگرش های سنتی

-  احترام متقابل

-  یکپارچگی و همدلی

-  ایجاد انگیزه

-  وفاداری