OK
شرکت سابیر

اتمام عملیات نصب لوله های GRP پولساتور غربی پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران

با خرید و حمل 2500 متر لوله سایز 450 میلی متر GRP ، عملیات نصب لوله های پولساتور غربی در طی یک ماه اخیر در پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران به انجام رسیده است .

با خرید و حمل 2500 متر لوله سایز 450 میلی متر GRP ، عملیات نصب لوله های پولساتور غربی در طی یک ماه اخیر در پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران به انجام رسیده است . شایان توجه است که هر واحد از پولساتورهای پروژه شامل 4 حوضچه می باشد و در هر حوضچه 39 خط 60/15 متری اجرا می گردد . با اتمام نصب لوله های پولساتور غربی و باتوجه به اجرا شدن لوله های پولساتور مرکزی در ماههای گذشته و برنامه تامین باقی مانده لوله ها پیش بینی میشود در آینده نزدیک عملیات نصب لوله های پولساتور شرقی نیز آغاز و امکان بهره برداری با حداکثر ظرفیت از هر سه واحد پولساتور تصفیه خانه فراهم شود .

در خاتمه اضافه می نماید که واحد پولساتور درهر تصفیه خانه وظیفه انعقاد سازی ، کاهش کدورت آب و از بین بردن برخی آلودگی های بیولوژی را عهده دار می باشد


1399/06/26

Bookmark and Share   شماره خبر :3407 تعداد بازدید :639

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload