OK
شرکت سابیر

اتمام حفاری گمانه های ابزار دقیق گالری 568 زیر سازه سرریز و 581 تکیه گاه راست بدنه سد چم شیر

در ادامه پیشرفت عملیات اجرایی سد و نیروگاه چم شیر، گمانه های آپ لیفت گیج، اکستنسومتر و پیزومترالکتریکی در تاریخ 1400/10/19 به پایان رسید ...

در ادامه پیشرفت عملیات اجرایی سد و نیروگاه چم شیر، گمانه های آپ لیفت گیج، اکستنسومتر و پیزومترالکتریکی در تاریخ 1400/10/19 به پایان رسید که پس از شستشو و آماده‌سازی گمانه‌ها، ابزارهای مربوطه توسط پیمانکارتخصصی نصب خواهد شد. مجموع حفاری در بتن و سنگ گمانه های ابزار دقیق گالری 568 و گالری581 به ترتیب 250 و 170 متر طول می باشد .

  ابزاردقیق‌ جهت رفتارنگاری بدنه سد شامل ، تعیین دقیق میزان جابجایی سنگ زیر پی، میزان جابجایی بدنه سد، مقدار فشار های وارده به پی، دمای بتن و کرنش بتن و همچنین تراز و فشار آب در زیر پی مورد استفاده قرار می گیرد .


1400/10/22

Bookmark and Share   شماره خبر :4688 تعداد بازدید :39

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload