OK
شرکت سابیر


خط مشی کیفیتشرکت سابیر به عنوان یکی از باسابقه ترین پیمانکاران پروژه های زیربنایی کشور، با اتکاء به سوابق درخشان و بهره گیری از کارکنان مجرب و کارآزموده و نیز فن آوری و تجهیزات پیشرفته، به منظور ارتقاء رضایتمندی کارفرمایان و سایر ذینفعان، ضمن تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و رعایت الزامات قابل کاربرد مرتبط با دامنه فعالیت خود، رئوس استراتژی های شرکت را به شرح زیر اعلام می­ کند:

 • مدیریت موثر اجرای پروژه ها و ارتقاء رضایت ذینفعان

 • اخذ پروژه های جدید با جذابیت مالی بالا از بازار های هدف و کشورهای منطقه

 • توسعه و تعالی بخشیدن به نظامهای جامع مدیریتی

 • مشارکت با پیمانکاران معتبر در پروژه­ های تخصصی و ایجاد زنجیره تامین توانمند و معتبر

 • ارتقاء عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

در این راستا استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 در سطح شرکت در دستور کار قرار داشته و مدیریت شرکت خود و کلیه کارکنان را به این اصول و خط مشی متعهد می­ داند و با استعانت از خداوند متعال و با مشارکت صمیمانه و جامع مدیران و کارکنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام برمی­ دارد.