OK
شرکت سابیر

شروع حفاری گمانه های ابزار دقیق گالری 550

در ادامه پیشرفت عملیات اجرایی حفاری و تزریق سد و نیروگاه چم شیر از ابتدای مهرماه سال جاری حفاری گمانه های ابزار دقیق گالری ۵۵۰ بدنه ...

در ادامه پیشرفت عملیات اجرایی حفاری و تزریق سد و نیروگاه چم شیر  از ابتدای مهرماه سال جاری حفاری گمانه های ابزار دقیق گالری ۵۵۰ بدنه سد( تکیه گاه چپ و راست) شامل گمانه های آپ لیفت گیج ، اکستنسومتروپیزومتر شروع شده  و همچنان ادامه دارد.

مجموعه حفاری در بتن و سنگ گمانه های ابزار دقیق گالری 1900 متر طول می باشد که تاکنون در مجموع ۴30 متر آن حفاری گردیده است وپس از اتمام حفاری گمانه ها ابزارهای مربوطه نصب خواهد شد .

 ابزاردقیق ها جهت رفتارنگاری بدنه سد که شامل تعیین دقیق میزان جابجایی سنگ زیر پی ، میزان جابجایی بدنه سد ، مقدار فشار های وارده به پی ، دمای بتن و کرنش بتن و همچنین تراز و فشار آب در زیر پی مورد استفاده قرار می گیرد .


1400/07/21

Bookmark and Share   شماره خبر :3663 تعداد بازدید :33

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload