OK
شرکت سابیر

اتمام بتن ریزی پرکننده پایین‌دست بدنه تا تراز ۴۵۲

در ادامه عملیات اجرایی پروژه سد و نیروگاه چم شیر در مقطع پرکننده پایین دست بدنه، در تاریخ 1400/07/06با اجرای بتن ریزی پارت آخر به حجم ...

در ادامه عملیات اجرایی پروژه سد و نیروگاه چم شیر در مقطع پرکننده پایین دست بدنه، در تاریخ 1400/07/06با اجرای بتن ریزی پارت آخر به حجم ۶۰ مترمکعب، عملیات بتن ریزی تا تراز 452 تکمیل گردید که بتن اجرا شده تاکنون از تراز 437 تا 452 به حجم 3480 مترمکعب می باشد.

این مقطع کاری با حجم حفاری و لجن برداری به حجم 18000 مترمکعب و بتن ریزی به حجم 8۱۰۰ متر مکعب از تراز ۴۳۷ تا ۴۵5 در پایین دست بدنه و بالا دست نیروگاه پروژه چم شیر قرار دارد.

\


1400/07/10

Bookmark and Share   شماره خبر :3662 تعداد بازدید :70

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload