OK
شرکت سابیر

ادامه روند بتن ریزی سد چم شیر در مردادماه 1400

در ادامه روند عملیات اجرایی سد و نیروگاه چم شیر از ابتدای مردادماه تا تاریخ 1400/05/24 در جبهه‌های مختلف کاری تا کنون 16920 متر مکعب بتن ریزی و ...

در ادامه روند عملیات اجرایی سد و نیروگاه چم شیر از ابتدای مردادماه تا تاریخ 1400/05/24 در جبهه‌ های مختلف کاری تا کنون 16920 متر مکعب بتن ریزی و 4611 متر طول تزریقات انجام شده است که این مقدار شامل 253 متر مکعب در گیت چمبر ، 1013 مترمکعب بتن پرکننده پشت بدنه ،  245 متر مکعب در  تونل  تخلیه کننده  تحتانی ، 8195  متر مکعب در تکیه گاه چپ ، 1805 متر مکعب در تکیه گاه راست و  5409 مترمکعب در بخش میانی سد می باشد  ؛ پیش بینی می شود در صورت فراهم بودن شرایط لازم  و ادامه این روند در چهار ماه آینده آبگیری سد طبق برنامه زمانبندی  مصوب محقق شود

.


1400/05/31

Bookmark and Share   شماره خبر :3656 تعداد بازدید :135

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload