OK
شرکت سابیر

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح شهید بندر اهواز

محور L500 عملیات نصب قطعات عرشه P37 تکمیل گردید و تنها 4 قطعه از 272 عدد قطعه برای نصب باقیمانده است.

محور L500 عملیات نصب قطعات عرشه P37 تکمیل گردید و تنها 4 قطعه از 272 عدد قطعه برای نصب باقیمانده است.

عملیات تکمیلی عرشه مانند نصب آبچکان ها و بتن ریزی جداول در حال اجرا می باشد.

همچنین خاکریزی ، تسطیح و غلطک زنی و همچنین نصب قطعات خاک مسلح در رمپ A6 در حال اجرا می باشد.

محور L300 پس از بتن ریزی فنداسیون P18 عملیات اجرایی ستون آن آغاز شد که تا کنون دو لیفت از آن بتن ریزی شده است.

عملیات ساخت قطعات پیش ساخته عرشه نیز آغاز شده است که تاکنون 8 قطعه تولید گردیده است.

محور L400 از شش شمع موجود در فنداسیون P32 تا کنون پنج شمع بتن ریزی و اجرا شده است.


1399/10/22

Bookmark and Share   شماره خبر :3495 تعداد بازدید :212

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload