OK
شرکت سابیر

پیشرفت روند عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح شهید بندر اهواز

پس از اتمام عملیات خاکبرداری و تسطیح و رگلاژ فنداسیون P44 از محور L500 (محور اتصالی مرکز شهر به فلکه نخل) این فنداسیون بتن ریزی شده و در مرحله اجرای آرماتوربندی ستون قرار دارد.

در ادامه روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح شهید بندر اهواز پس از اتمام عملیات خاکبرداری و تسطیح و رگلاژ فنداسیون P44 از محور L500 (محور اتصالی مرکز شهر به فلکه نخل) این فنداسیون بتن ریزی شده و در مرحله اجرای آرماتوربندی ستون قرار دارد.

 بطور همزمان فعالیت اجرای شمع ها در دو مقطع P41 و P43 ادامه دارد که حفاری شمع های P41 در مرحله نهایی قرار گرفته و بزودی عملیات خاکبرداری فنداسیون آن آغاز می شود.


1399/03/31

Bookmark and Share   شماره خبر :3357 تعداد بازدید :103

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload