OK
شرکت سابیر

اتمام عملیات بتن ریزی سازه بخش تجاری ایستگاه چهار راه طالقانی پروژه خط 2 قطارشهری کرج

بتن ریزی سقف دوم تجاری ایستگاه چهارراه طالقانی دوشنبه پانزدهم مهر ماه 98 به میزان 299 متر مکعب انجام شد.

بتن ریزی سقف دوم تجاری ایستگاه چهارراه طالقانی دوشنبه پانزدهم مهر ماه 98 به میزان 299 متر مکعب انجام شد.

با اتمام عملیات بتن ریزی سقف دوم تجاری این ایستگاه، کل سازه تجاری، با عملیات بتن ریزی به میزان 1435 متر مکعب برای سقف و 777 متر مکعب برای دیوارها به اتمام رسید. این ایستگاه که به روش ترانشه باز در یکی از مناطق مهم تجاری اداری شهر کرج احداث شده، به صورت چهار طبقه زیرزمینی طراحی شده که دو طبقه آن مختص ایستگاه و دو طبقه به فضای تجاری اختصاص داده شده است.

شایان ذکر است در شورای اسلامی پنجم شهر کرج، با توجه به پیگیری های انجام شده توسط شرکت سابیر، احداث این مجتمع ایستگاهی در چهارراه طالقانی (جهانشهر) مصوب شد. با برنامه ریزی صورت گرفته توسط مدیران شهری، یک مجتمع فروشگاهی در فضای تجاری این ایستگاه راه اندازی می شود که جهت تامین مالی آتی پروژه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در مجموع 2212 متر مکعب بتن ریزی در سقف و دیوارهای سازه تجاری این ایستگاه انجام شده است.

  

  


1398/07/21

Bookmark and Share   شماره خبر :1161 تعداد بازدید :869

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload