OK
شرکت سابیر

شروع لاینینگ گالری LG2 پروژه سد کوهرنگ 3

گالری LG2 با طول 538 متر و دسترسی به طول 107 متر در تراز 2140 متر از سطح دریا و 10 متر زیر تراز آب رودخانه، در تکیه گاه چپ بدنه سد کوهرنگ 3 قرار دارد....


گالری LG2 با طول 538 متر و دسترسی به طول 107 متر در تراز 2140 متر از سطح دریا و 10 متر زیر تراز آب رودخانه، در تکیه گاه چپ بدنه سد کوهرنگ 3 قرار دارد.

حفاری گالری مذکور بعد از توقف حفاری گالری LG3 به دلیل شرایط زمین شناسی و ریزشی بودن و پیشنهاد دستگاه نظارت جهت انجام تزریقات از گالری های LG2 و LG4 طی دو مرحله از 342 متر به 538 متر افزایش پیدا نمود. حفاری گالری مذکور مهرماه 98 به اتمام رسید. به دلیل شرایط زمین شناسی و ریزشی بودن این گالری در زون ها Qsb، طرح تحکیم گالری ابلاغ شده از طرف دستگاه نظارت اجرا گردید.

بعد از انجام تحکیمات، پلاگ انتهای گالری، رفع کسر حفاری ها، تقویت سیستم تهویه و تمیزکاری، پوشش بتنی گالری که طبق نقشه های تایید شده نظارت به طول 518 متر می باشد از تاریخ 99/4/2 آغاز گردد و در حال انجام می باشد.


1399/04/07

Bookmark and Share   شماره خبر :3358 تعداد بازدید :54

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload