مذاکرات سابیر با مقامات وزارتخانه آب و مسکن کشور لیبی
پیرو فعالیت های موفقیت آمیز شرکت سابیر در پروژه های عمرانی برون مرزی، به منظور آغاز زمینه های کاری جدید در خارج از کشور، طی هماهنگی های صورت پذیرفته از مقامات عالی رتبه دو وزارتخانه آب و مسکن کشور لیبی دعوت به عمل آمد و طی جلسه ای که روز دوشنبه مورخ 95/11/18 در دفتر مدیر عامل شرکت سابیر با حضور این مقامات و هیات همراه آن برگزار گردید مذاکرات گسترده ی اولیه با هدف های همکاری های بیشتر صورت پذیرفت.
در جلسه مذکور ضمن معرفی جامع شرکت سابیر و زمینه های کاری آن، درخواست های مورد نظر مقامات کشور لیبی در قالب پروژه های عمرانی به منظور بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی این کشور ارایه شد و متعاقب آن با توجه به تخصص و تجربه شرکت سابیر، در خصوص چند موضع کاری از پروژه های عمرانی مباحثی طرح و بررسی گردید و نهایتا به منظور همکاری در بازسازی و رفع نیازهای عمده ی کشور لیبی به ویژه در حوزه تامین و ذخیره آب آشامیدنی و اجرای طرح های آبرسانی، مقرر گردید پروژه های ذیل پس از عرضه برآورد کارفرمای طرح ها و BOQ به شرکت سابیر و همچنین برآورد قیمت از سوی سابیر جهت اجرا به این شرکت واگذار گردد.
- طرح آبرسانی از منابع آب زیرزمینی کشور لیبی به شهرهای بنغازی و سرت و چند شهر در حاشیه ی شرق لیبی در مجاورت مرز آن با کشور مصر
- پروژه خط لوله با قطر 1200 میلی متر و به طول 56 کیلومتر و خطوطی در امتداد خط لوله اصلی
- مخازن ذخیره سازی بتنی و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت هر پمپ 750 لیتر بر ثانیه
طی برآورد اولیه، پروژه های فوق بالغ بر 300 میلیون دلار ارزش دارد که امید است بتوان با اجرای موفقیت آمیز پروژه ها افقی به سوی همکاری های بیشتر در آینده گشود.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر