نام پروژه: آبرساني آرال – سيا در كشور ازبكستان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: وزارت آمار و اقتصاد کلان جمهوری ازبکستان
پیمانکار: شرکت سابیر و  شیمبار

مشخصات پروژه:

احداث لوله چدنی: 11/7 کیلومتر به قطر 800 میلی متر
احداث لوله چدنی: 15/2 کیلومتر به قطر 500- 300 میلی متر
احداث مخزن: دو مخزن هوائی هرکدام به ظرفیت 500 متر مکعب با ارتفاع 36 متر
احداث مخزن: دو مخزن زمینی
تهیه و نصب: تجهیزات ایستگاه پمپاژ و کلرزنی

مشخصات پیمان:
تاریخ اتمام: 1381
مبلغ پیمان: 8/8 میلیون دلار آمریکا
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر