نام پروژه: تصفیه خانه ششم آب تهران
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران
مشاورکارفرما : شرکت مهندسی مشاور مشانیر
پیمانکار: مشارکت شرکت سابیر+ شرکت عمراب

مشخصات پروژه:

محل: تهران انتهای بزرگراه همت
نوع تصفیه خانه: پولساتور با فیلتر دو لایه
ظرفیت تصفیه خانه: 7/5 مترمکعب در ثانیه(فاز یک)
حجم خاکبرداری: 250،000مترمکعب
حجم بتن ریزی: 65،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ پیش بینی اتمام پیمان : 1393
مبلغ پیمان: 420 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر