نام پروژه: تونل دسترسي به تاج سد رودبار لرستان و احداث كمپ و ساختمانهاي جانبي
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: مهندسین مشاور قدس نیرو
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

احداث تونل دسترسی به تاج سد: به طول 1500 متر و قطر 8 متر
احداث تونل دسترسی: به طول 230 متر و قطر 8 متر
احداث نیروگاه: 50 مگاواتی با ساختمان مربوطه
احداث سیستم: آبرسانی و برق رسانی کارگاه


مقادیر عمده کاری:

خاکبرداری و حفاری: 1،076،000 مترمکعب
حفاری تونل: 150،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 115،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1386
مبلغ پیمان: 200 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر