نام پروژه: طراحي و ترميم سرريز سد شهيد عباسپور
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب و برق خوزستان
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: X کیلومتری شهر مسجد سلیمان
فعالیتها: تخریب فیلیب باکت و طراحی و احداث سیستم سرریز جدید + ساخت سیستم هوادهی سرریز
تهیه و نصب: تاندون 3،650 متر با استرند 12 عددی
حفاری و زهکشی های طولی: 19،000 متر
حجم حفاری در سنگ: 15،000 مترمکعب
حجم خاک ریزی: 500،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 27،000 متر مکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1373
مبلغ پیمان: 29،000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر