نام پروژه: سد بتنی دو قوسی كارده
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان
مشاور: مهندسان مشاور ستیران
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 40 کیلومتر شهر مشهد
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع: 70 متر
طول تاج: 144 متر
نوع سرریز: نیلوفری
ظرفیت مخزن: 38 میلیون مترمکعب
حجم بتن ریزی: 42،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1366
مبلغ پیمان: 2/2 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر