نام پروژه: مخزن بتنی نیروگاه شهید منتظری اصفهان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت توسعه برق ایران
مشاورکارفرما : شرکت مهندسی مشاور مشانیر
پیمانکار: مشارکت شرکت سابیر+ مهندسان مشاور ستیران

مشخصات پروژه:

محل: 15 کیلومتری شهر اصفهان
نوع مخزن: بتنی استوانه ای
ارتفاع مخزن: 12 متر
قطرمخزن: 100 متر
ظرفیت مخزن: 90،000 مترمکعب
حجم خاکبرداری: 450،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 111،000مترمکعب
حجم بتن ریزی: 17،500مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1391
مبلغ پیمان: 220 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر