نام پروژه: ادامه كانال هاي سمت چپ و راست سد درودزن
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: شهر مرودشت
احداث کانل درجه 1 و 2: 32 کیلومتر با پوشش بتنی
حجم خاکبرداری: 105،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 135،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 16،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1368
مبلغ پیمان: 2،500 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر