نام پروژه: كانال هاي درجه 1 و 2 سد درودزن
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل:شهر مرودشت
ترمیم و بازسازی: کانال های اصلی و درجه 1 و 2 و انجام پوشش بتنی به طول 170 کیلومتر
حجم خاکبرداری: 545،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 460،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 235،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1368
مبلغ پیمان: 3،400 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر