نام پروژه: نیروگاه دوم سد گتوند علیا
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
مشاور: شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
پيمانكار: شركت سابير

مشخصات پروژه:

ظرفیت نیروگاه : 1000 مگاوات
مساحت نیروگاه: 4800 مترمربع
عمليات خاكي: 225،500 مترمكعب
بتن ريزي: 167،000 مترمكعب
قالب بندي: 65،000 مترمربع
كارهاي فلزی: 12،000 تن
كارهاي آماتوربندی: 14،000 تن

مشخصات پیمان:

تاريخ پايان طبق آخرين برنامه زمانبندي مصوب: 1390
مبلغ پیمان: 388،000 ميليون ريال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر