نام پروژه: مطالعه و طراحی و احداث سد وحدت
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای غرب
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

نوع سد: سنگریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد : 89 متر
طول سد :300 متر
نوع سرریزها: شوت، ظرفیت سر ریز 2600 متر مکعب در ثانیه
  تونل انحراف آب: به طول 410 متر و قطر 7متر
حجم خاکبرداری و حفاری: 1،100،000 مترمکعب
خاکریزی: 2،320،000 مترمکعب
حفاری تونل: 25،000 مترمکعب
بتن ریزی: 35،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1362
مبلغ پیمان: 7400 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر