نام پروژه: پروژه راه شاقون زیقر- فاز 2
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طول راه: 9/75 کیلومتر
حجم خاکبرداری: 816000 مترمكعب
حجم خاکریزی: 857000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 30000 مترمکعب
حجم آسفالت: 530 تن

مشخصات پیمان :

تاریخ اتمام: 2009
مبلغ پیمان : 14/105 میلیون دلار
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر