نام پروژه: سد بتنی دو قوسی كارون 3، با نیروگاه زیر زمینی 2000 مگاواتی
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و ایگرز کانادا
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 35 کیلومتر شهر ایذه
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع : 205 متر
طول تاج : 462 متر
نوع سرریزها: سرسره ای با دو دریچه + روزنه ای با 4 دریچه + اوجی با سه دریچه
نوع نیروگاه : زیرزمینی شامل22 کیلومترانواع تونل، شفت، گالری و مغارنیروگاه و ترانسفورماتور
ظرفیت مخزن: 3 میلیارد مترمکعب
ظرفیت نیروگاه : 2000 مگاوات
حجم خاکبرداری: 5،500،000 مترمکعب
حجم حفاری تونل: 1،800،000مترمکعب
حجم بتن ریزی: 2،200،000 مترمکعب
حجم حفاری و تزریق: 1،200،000 مترطول

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1386
مبلغ پیمان: 2920 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر