نام پروژه: طرح آبرساني رشت
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای گیلان
مشاورکارفرما : مهندسین مشاور ایراناب
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: شهر رشت
مخزن هوایی: احداث دو مخزن در شهر رشت هر کدام به ظرفیت 2500 مترمکعب
مخزن زیرزمینی: به ظرفیت 50،000 مترمکعب در سراوان رشت
 
مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام پیمان : 1369
مبلغ پیمان: 2،000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر