نام پروژه: کارخانه سرمد ابر کوه
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما:صنايع آهن وفولاد سرمد ابر کوه
نام مشاور :ارکان تدبير صنايع
پيمانکار: شرکت سابير

مشخصات پروژه:

خاکبرداري: 140800 مترمکعب
خاکريزي: 35793 مترمکعب
قالب بندي: 127425 متر مربع
آرماتوربندي : 4525000کیلوگرم
بتني در جا :  51367 متر مکعب
حفاري شمع: 14220 متر
بتن ريزي شمع:  7092 متر مکعب
آرماتوربندي شمع :1165836کيلوگرم
مشخصات پيمان :

تاريخ شروع قرارداد : 1396/10/06
مدت زمان اوليه پروژه : 22 ماه
مبلغ پيمان : 212،922،718،979ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر