نام پروژه: قطعه اول پروژه راه آهن خرمشهر
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند
نام مشاور :مهندسين مشاور طرح آفرينان پاسيلو
پيمانکار: شرکت سابير

مشخصات پروژه:

طول مسير : متر8500
خاکبرداري: 150000 مترمکعب
خاکريزي: 450000 مترمکعب
بالاست : 61000 مترمکعب
زير بالاست : 25000 مترمکعب
تراورس : 60000 قطعه
ريل: 4440 تن
روگذر:  2 عدد
کالورت :20عدد
آبرو:  8 عدد

مشخصات پيمان:

تاريخ شروع قرارداد 1397/02/10
مدت زمان اوليه پروژه:  18ماه
مبلغ پيمان :  1.168.576.041.380 ريال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر