نام پروژه: تونل انتقال آب بابلک
[تصویر مرتبط]

ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طول تونل: 2635 متر
قطر حفاری : 30/4 متر
قطر تمام شده: 70/3 متر
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر