نام پروژه: تقاطع غیرهمسطح میدان شهید بندر اهواز
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شهرداری اهواز
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طول پل اصلی: 372 متر
طول رمپ شماره 1: 200 متر
طول رمپ شماره 2: 170 متر
طول رمپ شماره 3: 525 متر
طول رمپ شماره 4: 479 متر
خاکبرداری: 70000 مترمکعب
خاکریزی: 60000 مترمکعب
آسفالت : 460000 مترمربع
حفاری شمع: 10174 مترمکعب
آرماتوربندی: آرماتوربندی: 6600 تن
کابلهای پیش تنیده: 207000 کیلوگرم
حفاظ و گاردریل: 480000 کیلوگرم
قالب بندی: 105000 مترمربع
بتن پیش ساخته: 3000 مترمکعب
اساس و زیراساس: 6500 مترمکعب
نئوپرن: 26340 دسیمترمکعب

مشخصات پیمان :

تاریخ پیش بینی اتمام:
مبلغ پیمان :
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر