نام پروژه: ادامه کانال های درجه 3 و 4 سد درودزن
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس
مشاور: شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل:شهر مرودشت
احداث: کانال درجه 3 و 4 زیر سد درودزن به طول 145 کیلومتر
حجم خاکبرداری و کانال کنی: 1،550،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 1،350،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 58،500 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1377
مبلغ پیمان: 9،000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر