نام پروژه: دایک سد 15 خرداد
[تصویر مرتبط]
اركان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران
مشاور: شرکت هیدروپروجکت روسیه
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 90 کیلومتری شهر قم
نوع دایک: خاکی هموژن
ارتفاع: 28 متر
طول تاج: 1،324 متر
نوع سرریز: فیوز پلاک به طول 124 متر در سه دهنه به ظرفیت 5،400 متر مکعب در ثانیه
حفاری و تزریق: 33،000 متر طول
حفاردر سنگ: 380،000 متر مکعب
حجم خاکبرداری: 245،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 1،500،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 17،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1374
مبلغ پیمان: 35،000 میلیون ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر