نام پروژه: سد بتنی دو قوسی ساوه
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و رم کنسولت رومانی
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 25 کیلومتری شهر ساوه
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع: 128 متر
طول تاج: 265 متر
نوع سرریز: آزاد
ظرفیت مخزن: 290 میلیون مترمکعب
حجم خاکبرداری: 200،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 350،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 3،500،000 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1372
مبلغ پیمان: 40 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر