نام پروژه: پروژه راه شاقون زیقر- فاز 3
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری تاجیکستان
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

طول راه: 34 کیلومتر
حجم خاکبرداری: 415000 مترمكعب
حجم خاکریزی: 479000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 32000 مترمکعب
حجم آسفالت: 31000 تن

مشخصات پیمان :

تاریخ اتمام: 2009
مبلغ پیمان : 16/667 میلیون دلار
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر