نام پروژه: سد تنظیمی-انحرافی قیز قلعه سی
[تصویر مرتبط]
اركان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 15 کیلومتری خداآفرین
نوع سد: سد خاکی با هسته رسی
ارتفاع: 40 متر
طول تاج: 1000 متر
نوع سرریز: شوت
ظرفیت مخزن: 62 میلیون مترمکعب
حجم خاکبرداری: 3،740،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 2،560،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 327،500 مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1394
مبلغ پیمان : 1500 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر