نام پروژه: کانال انتقال آب خداآفرین
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مشاور: مهندسین مشاور توان آب
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 15 کیلومتری خداآفرین
طول کانال: 15 کیلومتر
نوع کانال: بتنی ذوزنقه
ارتفاع کانال: 9 متر
عرض کانال: 8 متر
ظرفیت کانال: 185 مترمکعب در ثانیه
حجم خاکبرداری: 2،843،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 2،314،000مترمکعب
حجم بتن ریزی: 123،000مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ پیش بینی اتمام: 1394
مبلغ پیمان: 590 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر