نام پروژه: سد البرز
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران
مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 30 کیلومتری شهر شیرگاه
نوع سد: سد سنگریزه ای با هسته رسی
ارتفاع: 87 متر
طول تاج: 838 متر
نوع سرریز: نیلوفری
تونل بابلک: تونل انتقال آب با قطر حفاری 4/30 متر و قطر تمام شده 2/8 متر به طول 2635 متر
ظرفیت مخزن: 150 میلیون مترمکعب
حجم خاکبرداری: 7،905،000 مترمکعب
حجم خاکریزی: 8،318،000 مترمکعب
حجم بتن ریزی: 158،400مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ پیش بینی اتمام: 1390 سد و تاسیسات وابسته و1393 تونل بابلک
مبلغ پیمان : 1300 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر