نام پروژه: قسمت هایی از سد و نیروگاه راغون کشور تاجیکستان
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت راغون گیس استروی
مشاور: شرکت هیدروپروجکت مسکو
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

انجام قسمت هایی از تونل های نیروگاه
حجم حفاری: 4،700،000 مترمكعب
حجم بتن ریزی: 153،500مترمکعب

مشخصات پیمان :

تاریخ اتمام: 2010
مبلغ پیمان : 63 میلیون دلارآمریکا
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر