نام پروژه: سد بتنی دو قوسی طرق
[تصویر مرتبط]
ارکان پروژه:

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان
مشاور: مهندسان مشاور ستیران
پیمانکار: شرکت سابیر

مشخصات پروژه:

محل: 20 کیلومتری شهر مشهد
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع: 81 متر
طول تاج: 322 متر
نوع سرریز: نیلوفری
ظرفیت مخزن: 36 میلیون مترمکعب
حجم بتن ریزی: 165،000مترمکعب

مشخصات پیمان:

تاریخ اتمام: 1367
مبلغ پیمان: 4/5 میلیارد ریال
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر